کمپانی Sigma و Aldrich در سالهای 1935 و 1951 در Missouri و Milwaukee ایالت متحده امریـکا تاسیــس و فعالیت خود را در زمینه تامیـن مـواد بیوشیمیایی (Sigma) و شیمیایی (Aldrich)، مورد استفاده دانشمندان و محققین آغاز نمودند.

 

درنهایت در سال 1975 این دو شرکت با یکدیگر تلفیق و شرکت Sigma-Aldrich را به دنیا معرفی نمودند. هم اکنون این شرکت به عنوان یکی از جلوداران تولید و توزیع در زمینه Life Science و High Technology می­ باشد. در اواخر سال 2015 شرکت معظم Merck اقدام به خرید این کمپانی نمود تا قدرت خود را در زمینه Life Science بیش از پیش نماید. این شرکت خدمات خود را در بخش­های زیر به محققین ارائه می­ نماید.
 
  • Analytical/Chromatography
  • Biology
  • Chemistry
  • Material Science
  • SAFC
  • Lab Ware

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است