شرکت Thermo Fisher Scientific در سال 2006 از به هم پیوستن دو شرکت Fisher Scientific و Thermo Electron در ایالت Massachusetts امریکا تشکیل گردید.

 

این شرکت در سال 2010 و 2011 شرکت­ های Fermentas و Phadia و در فوریـه 2014 شرکت Life Technologiesکه خود از به هم پیوستن شرکت­های Invitrogen و Applied Biosystems تشکیل شده بود را خریداری نمود تا به شرکتی پیشرو در زمینه علوم زیستی در جهان تبدیل شود.
محصولات این شرکت و زیر مجموعه­ هایش در شاخه های زیر طبقه ­بندی می ­گردد.
 
 • Clinical & Diagnostic Testing Product and Applications
 • Scientific Instruments and Automations
 • Fast Digest Restriction Enzymes
 • PCR, qPCR, RT-PCR & dNTPs
 • Protein Electrophoresis, Expression, isolation & Analysis
 • DNA & RNA Electrophoresis
 • Molecular Cloning
 • Nucleic Acid Purification & Analysis
 • Nucleic Acid Amplification & Expression Profiling
 • RNAi, Epigenetics & Gene Regulation
 • Cell Culture
 • Drug Discovery & Development
 • Laboratory Equipment
 • Life Science Research

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است