شرکـت BD توسط آقایان Becton و Dickinson در سال 1897 در New Jersey امریکا تاسیس گردید. ایـن شرکت خدمات خود را به موسسات بهداشتی و درمانی، محققین، آزمایشگاه های بالینی، صنعت و عموم مردم در سه بخش BD Medical، BD Diagnostics و BD Bioscience ارائه می نماید.

 

BD Bioscience که یکی از پیشروانه نوآوری در ابزارهای تشخیصی و پژوهش های علوم زیستی در جهان است، محصولات خود را به طور کلی در بخش های زیر ارائه می دهد:
  • Fluorescence-activated cell sorters and analyzers
  • Monoclonal antibodies and kits for cell analysis
  • Reagent systems for life science research
  • Cell imaging systems
  • Cell culture media and supplements for biopharmaceutical manufacturing

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است