شرکت New England Biolabs در اواسط دهه 70 میلادی به همراه جمعی از دانشمندان متعهد به توسعه و تولید محصولات جدید جهت صنعت علوم زیستی تشکیل گردید.

 

درحال حاضر این شرکت رهبری شناخته شده در زمینه کشف، توسعه و تجاری سازی آنزیم های نوترکیب (Recombinant & native enzymes) است.
محصولات NEB در شاخه های زیر طبقه بندی می گردد:
 • Restriction Endonucleases
 • PCR, Polymerases & Amplification Technologies
 • DNA Modifying Enzymes
 • Library Preparation for Next Generation Sequencing
 • Markers & Ladders
 • RNA Reagents
 • Gene Expression
 • Cellular Analysis
 • Epigenetics
 • Protein Expression & Purification Technologies
 • Competent Cells
 • Protein Tools
 • Glycobiology
 • DNA Plasmids

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است